N e w  C h i n e s e  A r t


Cai Guo-qiang

Born 1957 in Quanzhou City, Fujian Province, PRC
Resides in New York
Education and Training: Shanghai Drama Institute, 1985

Cao Yong
Born 1954 in Lanzhou City, Gansu Province, PRC
Resides in Lanzhou City
Education and Training: Tianshui Teacherís School, Gansu Province, 1980

Chen Hui-chiao
Born 1964 in Tanshui, Takwan
Resides in Taipei
Education and Training: Yu-Te Fine Arts High School, Taipei, 1982, and study in Paris

Chen Shun-chu
Born 1963 in the Pescadores (Penghu), Taiwan
Resides in Taipei
Education and Training: Chinese Culture University, Taipei, B.A., 1986

Chu Chiahua
Born 1960 in Taipei
Resides in Taipei
Education and Training: National Taiwan Academy of Arts, Taipei, 1982, and Accademia di Belle Arti, Milan, 1990

Fang Lijun
Born 1963 in Handan, Hebei Province, PRC
Resides in Beijing
Education and Training: Central Academy of Fine Arts, Beijing, 1989

Fang Tu
Born 1963 in Guangzhou, Guangdong Province, PRC
Resides in Guangzhou
Education and Training: Guangzhou Academy of Fine Arts, 1986

Fang Weiwen
Born 1970 in Brunei
Resides in Tainan, Taiwan
Education and Training: Tung-hai University, Tai-chung, Taiwan, 1993

Geng Jianyi
Born 1962 in Zhengzhou, Henan Province, PRC
Resides in Hangzhou, Zhejiang Province
Education and Training: Zhejiang Academy of Fine Arts, Hangzhou, B.A., 1985

Wenda Gu
Born 1955 in Shanghai
Resides in New York
Education and Training: Shanghai School of Arts and Crafts, 1979, and Zhejiang Academy of Fine Arts, Hangzhou, M.F.A., 1981

Ho Siu-kee
Born 1964 in Hong Kong
Resides in Hong Kong
Education and Training: Chinese University of Hong Kong, B.A., 1989, and Cranbrook Academy of Art, Bloomfield, MI, M.F.A., 1995

Hong Hao
Born 1965 in Beijing
Resides in Beijing
Education and Training: Central Academy of Fine Arts, Beijing, B.A., 1989

Hou Chun-ming
Born 1963 in Chiayi, Taiwan
Resides in Taipei
Education and Training: National Institute of the Arts, Taipei, B.A., 1987

Huang Chih-yang
Born 1965 in Taipei
Resides in Taipei
Education and Training: China Culture University, Taipei, 1989

Huang Yong Ping
Born 1954 in Xiamen, Fujian Province, PRC
Resides in Paris
Education and Training: Zhejiang Academy of Fine Arts, Hangzhou, B.A., 1982

Kum Chi-Keung
Born 1965 in Hong Kong
Resides in Hong Kong
Education and Training: First Institute of Arts and Design, Hong Kong, 1991

Li Shan
Born 1942 in Heilongjiang Province, PRC
Resides in Shanghai
Education and Training: Shanghai Drama Institute, 1968

Shu-Min Lin
Born 1963 in Taipei
Resides in New York
Education and Training: Fu-Shin Arts School, Taipei, 1980, and New York Institute of Technology, M.F.A., 1991

Lin Tian-miao
Born 1961 in Taiyuan, Shanxi Province, PRC
Resides in Beijing
Education and Training: Capital Normal University, Beijing, B.A., 1984, and Art Students League, New York, 1989

Liu Wei
Born 1965 in Beijing
Resides in Beijing
Education and Training: Central Academy of Fine Arts, Beijing, 1989

Liu Xiangdong
Born 1964 in Fujian Province, PRC
Resides in Fujian Province
Education and Training: Fujian Normal University, Jinshan, 1985

Long-Tailed Elephant Group
Members: Lin Yilin, Chen Shaoxiong, Liang Juhui, and Xu Tan
Active in Guangzhou, Guangdong Province, PRC, 1987-present

Ma Jian
Born 1953 in Qingdao, Shandong Province, PRC
Resides in Hong Kong
Education and Training: Self-taught writer

Ma Liuming
Born 1969 in Hubei Province, PRC
Resides in Beijing
Education and Training: Hubei Academy of Fine Arts, Wuhan, 1991

Phoebe Man (Man Ching Ying)
Born 1969 in Hong Kong
Resides in Hong Kong
Education and Training: Chinese University of Hong Kong, B.A., 1991

Mao Xuhui
Born 1956 in Chongqing, Sichuan Province, PRC
Resides in Kunming, Yunnan Province
Education and Training: Yunnan Academy of Fine Arts, Kunming, 1982

New Analysis Group
Members: Wang Luyan, Chen Shaoping, Gu Dexin
Active in Beijing, 1988-1995

Pan Xing Lei
Born 1969 in Shenyang, Liaoning Province, PRC
Resides in Hong Kong
Education and Training: Central Academy of Fine Arts, Beijing, 1992

Qiu Zhijie
Born 1969 in Fujian Province, PRC
Resides in Beijing
Education and Training: Zhejiang Academy of Fine Arts, Hangzhou, B.A., 1992

Ren Jian
Born 1965 in Liaoning Province, PRC
Resides in Wuhan, Hubei Province
Education and Training: Luxun Academy of Fine Arts, Shenyang, M.F.A., 1987

Shu Qun
Born 1958 in Jilin Province, PRC
Resides in Wuhan, Hubei Province
Education and Training: Luxun Academy of Fine Arts, Shenyang, 1982

Song Dong
Born 1966 in Beijing
Resides in Beijing
Education and Training: Capital Normal University, Beijing, 1989

Song Yonghong
Born 1966 in Hebei Province, PRC
Resides in Beijing
Education and Training: Zhejiang Academy of Fine Arts, Hangzhou, 1988

Song Yongping
Born 1961 in Shanxi Province, PRC
Resides in Shanxi Province
Education and Training: Tianjin Academy of Fine Arts, B.A., 1983

Southern Artists Salon
Members: Lin Yilin, Chen Shaoxiong, Liang Juhui, and others
Active in Guangzhou, Guangdong Province, PRC, 1985-1987

Su Xinping
Born 1960 in Jining, Inner Mongolia, PRC
Resides in Beijing
Education and Training: Central Academy of Fine Arts, M.A., 1989

Tang Song
Born 1962 in Hangzhou, Zhejiang Province, PRC
Resides in Sydney
Education and Training: Zhejiang Academy of Fine Arts, Hangzhou, 1989

To Weun
Born 1970 in Guangdong Province, PRC
Resides in Hong Kong
Education and Training: Hong Kong Dayi, College of Art and Design, B.A., 1992

Tsong Pu
Born 1947 in Shanghai
Resides in Taipei
Education and Training: Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de Madrid

Wang Gongxin
Born 1960 in Beijing
Resides in Beijing and New York
Education and Training: Beijing Normal College, 1982

Wang Guangyi
Born 1956 in Harbin, Heilongjiang Province, PRC
Resides in Beijing
Education and Training: Zhejiang Academy of Fine Arts, Hangzhou, 1984

Wang Jin
Born 1962 in Shanxi Province, PRC
Resides in Beijing
Education and Training: Zhejiang Academy of Fine Arts, Hangzhou, 1987

Wang Jinsong
Born 1963 in Heilongjiang Province, PRC
Resides in Beijing
Education and Training: Zhejiang Academy of Fine Arts, Hangzhou, 1987

Wang Jun Jieh
Born 1963 in Taipei
Resides in Berlin and Taipei
Education and Training: Chinese Culture University, Taipei, B.A., 1989, and Hochschule der K¸nste, Berlin, M.F.A., 1996

Wang Peng
Born 1964 in Shandong Province, PRC
Resides in New York
Education and Training: Central Academy of Fine Arts, Beijing, B.A., 1988

Wang Tiande
Born 1960 in Shanghai
Resides in Shanghai
Education and Training: Zhejiang Academy of Fine Arts, Hangzhou, 1988

Wen Pulin
Born 1957 in Shenyang, Liaoning Province, PRC
Resides in Beijing
Education and Training: Central Academy of Fine Arts, Beijing, B.A., 1985

Wu Mali
Born 1957 in Taipei
Resides in Taipei
Education and Training: Tamkang University, Taipei, B.A., 1979, and Staatliche Kunstakademie, Düsseldorf, 1986

Wu Shan Zhuan
Born 1960 in Zhoushan, Zhejiang Province, PRC
Resides in Hamburg, Germany
Education and Training: Zhejiang Academy of Fine Arts, Hangzhou, and Hochschule für Bildende Künste, Hamburg

Wu Tien-chang
Born 1956 in Taipei
Resides in Taipei
Education and Training: Chinese Culture University, Taipei, B.F.A., 1980

Xiao Lu
Born 1962 in Hangzhou, Zhejiang Province, PRC
Resides in Sydney
Education and Training: Zhejiang Academy of Fine Arts, Hangzhou, 1988

Xu Bing
Born 1955 in Chongqing, Sichuan Province, PRC
Resides in New York
Education and Training: Central Academy of Fine Arts, Beijing, M.F.A., 1987

Yan Binghui
Born 1956 in Tianjin, PRC
Resides in Tianjin
Education and Training: Tianjin Academy of Fine Arts, B.A., 1986

Yin Xiuzhen
Born 1963 in Beijing
Resides in Beijing
Education and Training: Capital Normal University, Beijing, B.A., 1989

Tim Yu
Born 1964 in Hong Kong
Resides in Hong Kong
Education and Training: Chinese University of Hong Kong, B.A., 1988

21st Century Group
Members: Sheng Qi, Kang Mu, Zheng Yuke, and Zhao Jianhai
Active in Beijing, 1986-1989

Yuan Jai
Born 1941 in Chongqing, PRC
Resides in Taipei,
Education and Training: National Taiwan Normal University, Taipei, B.A., 1962; University of Louvain, M.A., 1966; Institut Royaux du Patrimoine Artistique Bruxelles, 1968 (doctoral studies)

Danny Ning Tsun Yung
Born 1943 in Shanghai
Resides in Hong Kong
Education and Training: University of California, Berkeley, 1967, and Columbia University, New York, 1969

Zhang Huan
Born 1965 in Anyang, Henan Province, PRC
Resides in Beijing
Education and Training: Henan University, Kaifeng, B.A., 1988, and Central Academy of Fine Arts, Beijing, 1993

Zhang Peili
Born 1957 in Hangzhou, Zhejiang Province, PRC
Resides in Hangzhou
Education and Training: Zhejiang Academy of Fine Arts, Hangzhou, M.F.A., 1984

Zhang Xiaogang
Born 1958 in Kunming, Yunnan Province, PRC
Resides in Sichuan Province
Education and Training: Sichuan Academy of Fine Arts, B.A., 1982

Zhang Yu
Born 1959 in Tianjin, PRC
Resides in Tianjin
Education and Training: Tianjin Academy of Arts and Crafts, 1990